Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ LIVE ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

*ΧΑΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
*ΠΑΝΚΡΕΑΣ
*ΚΑΤΑΧΝΙΑ 
*PROCRASTINATE