Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

LIVE 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α.Π.Θ (ΦΟΥΑΓΙΕ)

*ΠΑΝΚΡΕΑΣ  (Punk rock - ΤΕΧΑS ΒΕΡΟΙΑ)
*ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (Punk - ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
*TOXIC MINDS (Hc Punk - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
*HOLY WAR (Thrash - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
*LAST STAND (Ηc Punk - ΑΘΗΝΑ)