Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ .. ΠΑΝΚΡΕΑΣ LIVE στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ (κατάληψη Α.Σ.Καρδίτσας)
Πληροφοριες:
*ΠΑΝΚΡΕΑΣ 
*ΑΧΑΙΡΕΥΤΟΙ
*ΑΝΙΑ
*ΣΚΟΤΟΔΙΝΗ
*LAST STAND
*NEVER TRUST
*ΑΔΙΕΣ ΜΕΡΕΣ