Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στο στεκι στο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ!!
LIVE:
*ΠΑΝΚΡΕΑΣ
*ΣΤΙΓΜΑ

*ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
*ZERO ZERO
*NECROPOLIS